BIỂN TÔN SÓNG CHỮ NỔI


Biển quảng cáo được làm từ tôn sóng sơn màu theo yêu cầu. chứ mica led nổi sáng .