THI CÔNG THƯƠNG HIỆU CHO GIAN HÀNG TRONG CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI